Elementtien vuosittainen kierto /The Annual Cycle of the Elements