Transformations-Modul 2 (TM Avancerad) januari – april 2015 på svenska/norska