Transformations-Modul 1 (TM Bas) september – december 2015 på svensk-skandinaviska