Transformations-Modul 1 (TM Bas) januari – april 2017 på svensk-skandinaviska