Transformations-Modul 2 (TM Avancerad) januari – april 2017 på svensk-skandinaviska