UPPTAGEN PÅ GRUND AV INTERNATIONELLA PROJEKT OCH BOKSKRIVNING