Utdrag ur boken ”Bli medveten ledare i ditt eget liv”